Artificial Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาว่าจ้างไม่รู้ไม่ได้แล้ว

Read this article in English

คุณคงได้ยินคำว่า Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์กันมาบ้างแล้วจากหลายบทความที่เรากล่าวถึงเจ้า AI ที่มันถูกนำมาเป็นตัวช่วยในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดในการทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และอีกหลายสาขาอุตสาหกรรม

แต่ใครจะคิดว่าอนาคตของกระบวนการสรรหามีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยจัดการงานสรรหาว่าจ้างและทำให้ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ช่วยคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงต่อคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการโดยมันสามารถคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานจากจำนวนผู้สมัครนับร้อยที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดได้หากจัดการโดยมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม 7 สิ่งพนักงานที่ดีต้องการมากที่สุดจากนายจ้าง

AI สามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณได้อย่างไร?

กระบวนการสรรหาบุคลากรมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของมนุษย์ที่อาจถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจ การคัดเลือกผู้สมัครจากจำนวนนับร้อยที่มีข้อมูลมหาศาลต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงและเหมาะสมกับงาน และอีกหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรเกิดความเบี่ยงเบนในระหว่างกระบวนการได้ง่าย

AI จึงถูกนำมาช่วยในการจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีฐานข้อมูลมหาศาลและขั้นตอนซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานมากขึ้น และช่วยจัดการเรื่องการนัดหมาย การติดตาม การวิเคราะห์ผล ที่ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่บุคคล นายหน้า ผู้สมัคร และนายจ้าง ต่างก็มีความสุขเพราะได้คนที่เหมาะสมกับงานที่สุด

อ่านเพิ่มเติม นี่คือคนที่คุณควรจ้าง ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไร

3 วิธีที่ AI สามารถช่วยให้คุณได้ผู้สมัครที่เหมาะสม

#1. ปรับปรุงการคัดกรองผู้สมัครและการจับคู่

สำหรับองค์กรใหญ่ๆ ที่มีจำนวนผู้สมัครงานจำนวนมากการคัดเลือก CV (Curriculum Vitae) หรือ เอกสารแนะนำตัวพร้อมประวัติการทำงานและคุณสมบัติของผู้สมัครงานนั้นอาจทำให้ใช้เวลามากในการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น และเมื่อได้ผู้สมัครที่คุณสมบัติถูกต้องตรงกับงานจำนวนหนึ่งแล้วยังต้องมีการสัมภาษณ์เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์ การนัดหมายสัมภาษณ์ หรือแม้แต่ตอบข้อสงสัยของผู้สมัคร

AI สามารถช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเบื้องต้น โต้ตอบกับผู้สมัครที่มีคำถามหรือข้อสงสัย และจับคู่ระหว่างผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่ช่วยให้การทำงานของฝ่ายบุคคลหรือนายหน้าจัดหางานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น และพวกเขาก็มีเวลาไปทำงานอื่นที่จำเป็นและสำคัญกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#2. จัดตารางการสัมภาษณ์ได้โดยอัตโนมัติ

การจัดตารางการสัมภาษณ์ระหว่างผู้สมัคร ผู้สัมภาษณ์ นายจ้าง ต้องอาศัยการติดต่อนัดหมายไปมาระหว่างกันเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนัดหมายสัมภาษณ์ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

AI จึงถูกนำมาช่วยจัดตารางการสัมภาษณ์เพื่อกำหนดวันเวลาและสถานที่นัดหมายระหว่างผู้สมัครงานและนายจ้างที่เหมาะสมที่สุด เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

#3. วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดผู้สมัครที่ดีที่สุด

ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลของผู้สมัครที่ต้องใช้การตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสมในการจ้ดจ้างทำให้มีความซับซ้อนและยุ่งยากที่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพได้

AI จึงถูกนำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดผู้สมััครที่ดีที่สุดและช่วยขจัดความลำเอียงหากเลือกโดยมนุษย์ที่นำไปสู่การจ้างบุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับงาน

Advertisement

เครื่องมือการตลาดการสรรหาบุคลากร AI (AI Recruitment Marketing Tools) ที่ควรรู้จัก

การสรรหาออนไลน์ได้กลายเป็นวิธีหลักที่มนุษย์มองหางานเช่นเดียวกับนายจ้างที่มองหาผู้สมัครที่เหมาะสมทำให้ตลาดการสรรหาว่าจ้างมีฐานข้อมูลในโลกออนไลน์จำนวนมหาศาล การจะคัดเลือกและจับคู่ได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นทักษะพิเศษที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง คนได้งานที่ไม่ตรงกับความสามารถ คนทำงานที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติ และอีกหลากหลายเหตุผลที่ทำให้มีความจำเป็นในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้กับการสรรหาว่าจ้าง

แนวโน้มการพัฒนาตลาดการสรรหาว่าจ้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการสรรหา AI จึงถูกนำมาช่วยเสิรมกลยุทธ์การตลาดการสรรหาบุคลากร และเครื่องมือ AI Recruitment Marketing ก็เกิดขึ้นแล้ว ไปรู้จักมันกันเลยค่ะ

Ideal

สามารถช่วยทีมสรรหาบุคลากรของคุณประหยัดเวลาในการทำงาน ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครและการมีส่วนร่วม ทำให้การตัดสินใจสรรหาแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และการจ้างงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่น่าสนใจ:

 • คัดเลือกผู้สมัครอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำ
 • ใช้ AI เพื่อกรองกลุ่มผู้สมัครที่มีอยู่ของคุณเพื่อหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในระดับสูง
 • สามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์ภายในซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อย่าง ATS หรือ CRM

Breezy

เป็นซอฟต์แวร์สรรหา AI ที่จะช่วยให้คุณสามารถจ้างงานได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายด้านการจัดหางานของคุณ Breezy ใช้งานง่ายและช่วยให้งานสรรหาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งานเครื่องมือนี้ง่ายอย่างไรบ้าง ชมวิดีโอด้านล่างค่ะ

 • สามารถลากแล้ววางที่ช่วยให้คุณย้ายขั้นตอนของงานได้ง่ายๆ
 • สามารถอัปโหลดหรือส่งอีเมลผู้สมัครจำนวนมากหรือเป็นรายๆ ด้วยขั้นตอนการทำงานง่ายๆ เพียงขั้นตอนเดียว
 • ทำงานร่วมกับทีมของคุณทุกที่ที่คุณไป
 • ให้คุณสนทนากับทีมได้ทันทีในบัญชี Gmail หรือ Office 365

 • สะดวกในการกำหนดการสัมภาษณ์เนื่องจากผู้สมัครของคุณสามารถเลือกเวลาที่ดีที่สุดในการจัดตารางเวลาได้
 • ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมและสร้างแหล่งข้อมูลได้ในคลิกเดียวพร้อมด้วยส่วนขยาย Breezy Chrome โดยตรงจาก LinkedIn, Indeed, Xing, Github, AngelList และอื่น ๆ
 • ดูข้อมูลเชิงลึกบนแดชบอร์ดในแบบยืดหยุ่นและเรียบง่าย
 • การสัมภาษณ์วิดีโอสดช่วยให้คุณและทีมกำหนดการสัมภาษณ์สดหรือสัมภาษณ์แบบกลุ่มด้วยวิดีโอตอบกลับแบบฟอร์มและแบบสอบถามของคุณเองหรือบันทึกและดูการสัมภาษณ์กับผู้สมัครของคุณได้ทุกที่บนมือถือของคุณ
 • สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ Breezy สำหรับ iOS และ Android เพื่อรับการสื่อสาร, การแจ้งเตือน, ทบทวนและตอบสนอง หรือให้คะแนนผู้สมัครได้ทุกที่ทุกเวลา

null

My Ally

พบกับ Alex เขาสามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลา มีส่วนร่วมกับผู้สมัครในโซนเวลา เชื่อมโยงกับ Google แผนที่เพื่อช่วยให้ค้นหาสถานที่และเส้นทางของการนัดสัมภาษณ์งาน ติดตามการนัดหมายอัตโนมัติ ตอบสนองและตอบกลับเหมือนมนุษย์

วิธีการทำงานของอเล็กซ์:

 • ประหยัดเวลาในการสรรหา
 • รวมระบบ ATS และโปรแกรมรับส่งเมลของคุณได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือซอฟต์แวร์
 • ตอบสนองและโต้ตอบเหมือนมนุษย์
 • ซิงค์กับปฏิทินการสรรหาทรัพยากรบุคคลของคุณเพื่อจองห้องสัมภาษณ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณมากขึ้น
 • กำหนดการและติดตามผลเพื่อเพิ่ม Conversion (อัตราการแปลง)

ก่อนปิดหน้านี้

AI เป็นหัวข้อที่ร้อนแรงสำหรับ HR และมีการนำเครื่องมือที่ใช้ AI มาใช้ในการขับเคลื่อนการสรรหาว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับมืออาชีพขององค์กรเพื่อปรับปรุงปริมาณงานและช่วยให้ได้รับความเป็นกลางและสอดคล้องกันกับความรับผิดชอบที่มีมากกว่าแค่หนึ่งเรื่องของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หากใช้อย่างถูกต้อง AI อาจรวมอยู่ในขั้นตอนการสรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยบริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในการตัดสินใจจ้างงานที่ชาญฉลาดด้วยความมั่นใจ

ธุรกิจของคุณใช้เครื่องมือสรรหา AI หรือยังคะ?

SEMrush
Advertisement

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.