วิธีเสริมกลยุทธ์การตลาดด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Tools (ตอนที่ 10 AI + Analytics)

หลายคนอาจคิดว่า Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิชาการอะไรแบบนั้น และหลายคนอาจคิดว่าฉันก็แค่ขายของออนไลน์ทำไมต้องรู้จัก AI แล้วมันจะช่วยอะไรให้ฉันขายดี

ถ้าคุณเคยใช้ Apple Siri, Microsoft Cortana, หรือ Google Assistant คุณมีประสบการณ์ใช้ AI แล้วล่ะ

ทำไมธุรกิจทุกขนาดต้องใช้ AI + Analytics

ข้อมูลมีอยู่มากมายมหาศาลในโลกออนไลน์และทุกอย่างก็เชื่อมต่อกับข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเก็บค่า, รายงาน, วิเคราะห์และแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลสามารถนำเสนอให้เป็นรูปธรรมโดยใช้กราฟ, รูปภาพหรือเครื่องมือวิเคราะห์ อ้างอิงจากข่าววิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science News): 90% ของข้อมูลทั่วโลกถูกสร้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาจากทุกการใช้งานของแต่ละคนบนโลกอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำมาวิเคราะห์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคสำหรับธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งเป้าหมายการตลาด วางแผนการตลาด และทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ การรู้จักใช้ข้อมูลที่มีอยู่จึงเป็นกลยุทธ์ต่อการเติบโตของธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่

อ้างอิงจาก the US Bureau of Economic Analysis: ผลการสำรวจจากหลายบริษัทในหลายอุตสาหกรรมที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) พบว่าข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ Big Data Analytics คือ บริษัทต่าง ๆ มีกระบวนการตัดสินใจที่ดีกว่าถึง 49%

อ่านเพิ่มเติม 6 เทรนด์การตลาดปี 2018 ที่ช่วยคุณเพิ่มยอดขายด้วย AI

Advertisement

รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ AI + Analytics ก่อนทำการวิเคราะห์

Artificial Intelligence: ปัญญาประดิษฐ์ (AI รวมถึงเครื่องอัจฉริยะ, MI) เป็นข้อมูลที่แสดงโดยเครื่องตรงกันข้ามกับข้อมูลธรรมชาติ (NI) ที่แสดงโดยมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัย AI ถูกกำหนดให้เป็น “ตัวแทนอัจฉริยะ” อุปกรณ์ใด ๆ ที่รับรู้สภาพแวดล้อมและใช้การกระทำที่เพิ่มโอกาสเรียกได้ว่าเป็น “ปัญญาประดิษฐ์”

Machine Learning: การเรียนรู้ของเครื่องเป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน

Deep Learning: การเรียนรู้แบบลึก หรือ การเรียนรู้ตามลำดับชั้น (Deep Structured Learning) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้เครื่องจักรที่กว้างขวางขึ้นโดยอาศัยข้อมูลการเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนซึ่งตรงข้ามกับอัลกอริทึมเฉพาะงาน

Data Mining: การทำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการค้นพบรูปแบบชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่จุดตัดของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine learning), สถิติ (Statistics), ระบบฐานข้อมูล (Database systems) เป้าหมายโดยรวมของกระบวนการทำเหมืองข้อมูลคือการดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลและแปลงเป็นโครงสร้างที่เข้าใจได้สำหรับการใช้งานต่อไป

Data Science: วิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือที่เรียกว่าข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ (Data-driven science) เป็นสาขาสหวิทยาการของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการและระบบเพื่อดึงความรู้หรือข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างคล้ายกับการทำเหมืองข้อมูล

Big Data: ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากที่สามารถวิเคราะห์เชิงคำนวณเพื่อเปิดเผยรูปแบบแนวโน้มและความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

ชุดข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมโดยอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices), การรับรู้ข้อมูลระยะไกล (Remote sensing), ซอฟต์แวร์บันทึก (Software logs), กล้องถ่ายรูป (Cameras), ไมโครโฟน (Microphones), RFID (Radio-frequency indentification), เครื่องอ่านรหัส (Readers), และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless sensor networks) การวิเคราะห์ชุดข้อมูลสามารถค้นหาความสัมพันธ์ใหม่ ๆ กับ เทรนด์ธุรกิจ, การป้องกันโรค, การต่อสู้กับอาชญากรรม, และอื่น ๆ

ภาพกราฟฟิกแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (MI), Deep Learning (DL), Data Mining (DM), Data Science (DS), และ Big Data

Image source

คำศัพท์เกี่ยวข้องกับ AI ยังมีอีกมากมายแตกออกไปตามสายอุตสาหกรรมถ้าจะให้เล่าคงไม่จบในบทความเดียวแน่ ๆ ค่ะ

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีการพัฒนาไปรวดเร็วและถูกนำมาใช้กับสายการผลิต สายบริการ และสายงานการขาย-การตลาดและการโฆษณา ไม่เว้นแม้แต่สายการเงินการธนาคาร แพทย์ พยาบาล สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย บทบาทสำคัญของ AI ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญมากในการช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ารวมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของตน

AI และ Machine learning ไม่ใช่เรื่องเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถโต้ตอบกับลูกค้าในแบบเรียลไทม์ในโซเชียลมีเดียและรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดมาวิเคราะห์หาวิธีการขายและการตลาดให้ดียิ่งขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) ช่วยสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจำวัตถุในรูปภาพและวิดีโอแล้วถ่ายทอดคำพูดเป็นข้อความได้แม่นยำกว่ามนุษย์ ทำนายผลผลิตพืชได้ดีกว่า และวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ดีกว่าแพทย์ผู้มีชื่อเสียง

AI ช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลได้ดีขึ้นและช่วยในการตัดสินใจ ตัวอย่างของการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจต่าง ๆ อย่างเช่น

Retails

สำหรับแบรนด์และร้านค้าปลีกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้สามารถติดตามแนวโน้มการช้อปปิ้งได้ดีขึ้นด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพิ่มยอดขายและรับผลกำไรเพิ่มขึ้น Big data ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการค้าปลีกทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคาดการผลิตภัณฑ์ยอดนิยมเพื่อระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้และสิ่งที่จะขายต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาและคาดการณ์โอกาสการขายในอนาคต

Finance

บริษัททางการเงินและธนาคารใช้ Data mining และโซลูชันสำหรับการให้คะแนนเครดิต, การได้ลูกค้า, การตลาด, การรักษาลูกค้าและสร้างความภักดี

Insurance

อุตสาหกรรมประกันภัยใช้ Data mining เพื่อคาดการณ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนและการตรวจสอบการทุจริต

Telecommunication

การสื่อสารโทรคมนาคมใช้ Data mining เป็นประโยชน์ในการเน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ผลกำไรมากขึ้นและมีอิทธิพลต่อการรักษาลูกค้าและปริมาณการโทรที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม

Advertisement

Healthcare

การดูแลสุขภาพ ข้อมูลและการวิเคราะห์ช่วยระบุความไร้ประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงและใช้งานระบบการดูแลสุขภาพ

Research Analysis

การวิเคราะห์งานวิจัย การสร้างข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลภาพช่วยให้นักวิจัยมีภาพข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งช่วยในการหาข้อมูลที่คล้ายกันและการเปรียบเทียบข้อมูล

Utilities

ด้านสาธารณูปโภค มีการใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการค้นพบ, รวบรวมและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้า

Agriculture

FarmLog ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกษตรกรตรวจสอบเขตข้อมูล, ติดตามสภาพอากาศ, และได้ข้อมูลเชิงลึกในดินโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในอดีตเพื่อคำนวณการเจริญเติบโตของพืชที่ผิดปกติ

Human Resources

ด้านทรัพยากรบุคคล มีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หาผู้สมัครที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งงาน จัดตารางนัดสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์

Travel

ด้านการท่องเที่ยว AI Algorithms ได้ถูกนำมาใช้ในการจองเที่ยวบิน จองโรงแรม และรถเช่า ด้วยการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในโลกออนไลน์ที่ได้เก็บนิสัยการเดินทางทั้งหมดของเรา พร้อมทั้งการใช้ Chatbot เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการสนทนาและให้คำแนะนำให้กับผู้ใช้บนเว็บไซด์และแอปมือถือ ตัวอย่างเช่น

Airbnb

เว็บไซต์ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้อัลกอริทึมในการค้นหา แต่ Airbnb แตกต่างเพราะ Airbnb ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่เก็บรวบรวมประวัติคะแนนความชอบกับประวัติการค้นหาของคุณในการให้ผลการค้นหา และการจับคู่ระหว่างผู้ให้บริการโฺฮสต์กับแขกยังใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) อีกด้วย ทุกครั้งที่คุณคลิกที่พร็อพเพอร์ตี้ระบบจะคำนวณความเป็นไปได้ที่คุณจะรีวิวในเชิงบวก นอกจากนี้ระบบยังคำนวณจากพฤติกรรมความชอบเฉพาะตัวของคุณและประวัติการรีวิวสถานที่อื่นๆ ของคุณในภาษาของคุณเอง

Entertrainment

ด้านบันเทิงอย่างวงการเพลง ได้มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการเขียนบทเพลงและประพันธ์ดนตรี Spotify ไอบีเอ็ม Google และ Startup เช่น Jukedeck กำลังทำงานในการสร้างเพลงที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Real Estate

ด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการใช้ AI เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ซื้อที่มีศักยภาพผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยเน้นเฉพาะโฆษณา Facebook และ Instagram AI ยังช่วยเพิ่มการจับคู่ระหว่างผู้คาดหวังที่จะซื้อกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความชอบ AI ช่วยให้นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถคาดเดาการลงทุนและประเมินทรัพย์สินรวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยละเอียด โอกาสที่จะได้รับผลกำไร และทำนายการผิดนัดเงินกู้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินความเสี่ยง และยังช่วยคาดการณ์ว่าเมื่อไหร่ทรัพย์สินควรได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

Social Media

ด้านสื่อสังคมออนไลน์ มีการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยเครื่องทำให้แบรนด์สามารถกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ด้วยการส่งข้อความในภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันข้อเสนอพิเศษและโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจผู้ชมได้ถูกกลุ่มเป้าหมายด้วย ตัวอย่างเช่น Facebook AI Research (FAIR), LinkedIn & Bright, Google Deepmind, และ Pinterest & Kosei เป็นต้น

Advertisement – LucidChat

เครื่องมือ AI + Analytics ที่ช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าดีกว่าที่เคย

วิเคราะห์การเงินและตรวจจับการทุจริต

Control ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มและโอกาสในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ช่วยจัดการและรวบรวมการชำระเงินของลูกค้าที่คุณสามารถดูข้อมูลได้ในที่เดียว การแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามการเงินและธุรกรรมของคุณแม้ขณะเดินทาง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาดในแต่ละภูมิภาคที่ธุรกิจของคุณอยู่ที่สามารถวางข้อมูลได้บนแผนที่ ช่วยตรวจจับการทุจริตทางการเงิน และฟีเจอร์ที่กำลังจะตามมาคือการคาดการณ์ผลประกอบการธุรกิจ Cashflow เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกที่นี่

วิเคราะห์การสรรหาและจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Breezy HR ซอฟต์แวร์การสรรหา AI จะช่วยให้คุณสามารถจ้างงานได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายด้านการจัดหางานของคุณ Breezy ใช้งานง่ายและช่วยให้งานสรรหามีประสิทธิภาพ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะกำหนดเวลานัดสัมภาษณ์, สนทนากับทีม, แสดงความคิดเห็น, และการนัดสัมภาษณ์สดบนมือถือทั้งระบบ iOS หรือ Android เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกที่นี่

วิเคราะห์โฆษณาในโซเชียลมีเดีย

Reveal ช่วยให้คุณตั้งกำหนดเวลาการโฆษณาใน Facebook และ Instagram ด้วยกฏอัตโนมัติที่กำหนดเอง หยุดชั่วคราว เพิ่ม/ลดงบประมาณ และเสนอราคารวมทั้งวิเคราะห์ผลการลงโฆษณาและ Retargeting คุณสามารถรับการแจ้งเตือนผลการโฆษณาแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมลหรือ Slack เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกที่นี่

วิเคราะห์การขายและการตลาดสินค้าดิจิทัล

Sellfy ให้คุณขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและมีหน้าร้านที่ปรับแต่งได้ของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซด์ หรือจะให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ทั้งจากเว็บไซด์ของคุณและหน้าร้าน Sellfy แสดงผลิตภัณฑ์บนหน้าร้านในรูปแบบวิดีโอจากช่องทางที่คุณมีไม่ว่าจะเป็น YouTube, Vimeo, หรือ Soundcloud คุณสามารถเพิ่มปุ่ม “Buy now” จากร้านค้าไว้บนหน้าเว็บของคุณ สามารถเข้าถึงได้แม้ขณะเดินทางผ่านแอปมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ผลและดูรายงานได้ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Google Analytics, Facebook Pixel, Zapier หรือ Webhooks ช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายมากขึ้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ให้รหัสส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าที่คุณชื่นชอบและติดตามประสิทธิภาพแคมเปญส่งเสริมการขาย มีเครื่องมืือค้นหา SEO ที่ช่วยให้ค้นพบร้านค้าของคุณได้ง่าย พร้อมโปรแกรมการตลาดอีเมลที่ช่วยให้การติดต่อระหว่างคุณและลูกค้ามีประสิทธิภาพ มีระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยพร้อมใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกที่นี่

วิเคราะห์และจัดการระบบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

Uplisting ช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผสานรวมกับ Airbnb, Booking.com, HomeAway, VRBO และ TripAdvisor คุณสามารถเพิ่มรายการ ราคา การจองรายชื่อผู้เข้าพัก และข้อความจาก Airbnb เข้าใน Uplisting ได้ภายในไม่กี่นาที หลังจากนั้นคุณยังสามารถเชื่อมต่อและส่งไปยัง Booking.com หรือเว็บไซด์การจองอื่น ๆ ผ่านทาง iCalendar ได้ทันที เพิ่มสมาชิกหรือทีมของคุณได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็น Business partners, ทีมดูแลที่พัก, คนทำความสะอาด, Check in service และอีกมากมาย เพียงคุณชำระค่าบริการแบบรายเดือน ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม ระบบมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้พร้อมบริการอบรมให้ฟรี เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกที่นี่

วิเคราะห์การจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจ e-Commerce

Findify ใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine learning) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อให้เข้าใจถึงความตั้งใจของผู้ใช้ที่ทำให้ผู้เข้าชมกลายเป็นลูกค้าด้วยการค้นหาคำแนะนำและคอลเล็กชันอัจฉริยะ เครื่องมือการวิเคราะห์ของ Findify ช่วยให้คุณติดตามวิวัฒนาการพฤติกรรมการค้นหาของลูกค้าเพื่อคาดการณ์ความต้องการและความตั้งใจของลูกค้า ดูรายงานข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าของคุณอย่างไร ช่วยให้คุณวิเคราะห์พฤติกรรมการค้นหาและเห็นภาพแนวโน้มการจัดจำหน่าย สามารถปรับรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอขาย ปักหมุดผลิตภัณฑ์ที่กำลังโปรโมทไว้ที่ด้านบนสุดของการค้นหา ปรับแต่งคำหลักและคำพ้องเพื่อให้ผลการค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับแต่งสี แบบอักษร และฟิวเตอร์ แสดง/ซ่อนข้อความ “Out of Stock” และอีกมากมาย ที่สำคัญคุณสามารถใช้งานได้ฟรี เรียนรู้เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ก่อนปิดหน้านี้

มีการคาดการณ์ว่าต่อไปสมาร์ทโฟนจะสมาร์ทยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่คุณดาวน์โหลดแอปคุณอนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นใช้ข้อมูลและด้วยเหตุผลนี้ AI ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานแทนที่จะส่งข้อมูลกลับไปยังบริษัทมันจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณบนอุปกรณ์ซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ ในอนาคต AI จะช่วยเรื่องความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผลช่วยให้สามารถใช้งานมือถือได้เร็วขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิ่ม

AI ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น สมาร์ทขึ้น ช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น การขายและการตลาดได้ผลลัพธ์ดีขึ้น เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และช่วยให้ชีวิตมนุษย์มีความปลอดภัยมากขึ้น

AI ไม่ใช่คู่แข่งของเราแต่มันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ชาญฉลาดและสามารถช่วยงานเราได้มากมายในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าคุณจะทำงานตำแหน่งอะไร AI กำลังเข้ามาช่วยงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสมาร์ทมากขึ้นค่ะ

ติดตามเรื่องราวซีรีส์หน้า “เมื่อ Artificial Intelligence เบียดเข้ามาแล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไร (The Future of Work in the Age of AI)

อ่านย้อนหลัง วิธีเสริมกลยุทธ์การตลาดด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Tools

ตอนที่ 1. ยุคของหุ่นยนต์

ตอนที่ 2. AI สร้างโลโก้

ตอนที่ 3. AI สร้างเว็บไซด์

ตอนที่ 4. AI-Power SEO

ตอนที่ 5. AI Keyword Research for SEO

ตอนที่ 6 AI + Content Marketing

ตอนที่ 7 AI + Email Marketing

ตอนที่ 8 AI + Social Media Marketing

ตอนที่ 9 AI-Powered Customer Service

vyper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.