Content Marketing 101: การตลาดเนื้อหาสร้างรายได้ให้ธุรกิจจริงหรือ ตอนที่ 3 วางแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา

หลายบริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับการตลาดเนื้อหาและได้เพิ่มการจ้างงานนักเขียนคอนเท้นต์และนักการตลาดเนื้อหามากขึ้น ปัจจัยสำคัญในการสร้างเนื้อหาที่กระตุ้นให้ผู้อ่านอยากแบ่งปันข้อมูล คือ เนื้อหานั้นมีประโยชน์, มีคุณค่า, มีความบันเทิง, ได้ความรู้, และน่าสนใจ

เนื้อหาที่เป็นประโยชน์จึงควรเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดของคุณ กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเป็นการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ชมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและท้ายที่สุดคือผลักดันการดำเนินการของลูกค้าที่สร้างผลกำไร

นักการตลาดเนื้่อหาจึงต้องมีวิธีการที่จะทำให้ผู้อ่านอยากมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ และอยากซื้อสินค้าหรือบริการ การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อ่านจะช่วยสร้างโอกาสในการขายให้กับธุรกิจของคุณในที่สุด

สถิติบอกอะไรเกี่ยวกับ Content Marketing Strategy

ความท้าทายสำหรับนักการตลาดเนื้อหาก็คือการติดตามเทรนด์ล่าสุดในตลาดเนื้อหาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ การตลาดเนื้อหามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแตกออกไปในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านโซเชียลมีเดีย วิดีโอ บล็อกโพสต์ และเนื้อหาอื่น ๆ เพราะแต่ละเนื้อหาจะต้องจัดวางกลยุทธ์ที่แตกต่างกันทำให้งานของนักการตลาดเนื้อหาจำเป็นต้องมีทีมงานที่ดีที่จะช่วยกันระดมความคิดและผลิตเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพพร้อมการวิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุงในแคมเปญต่อไป

มาพิจารณาสถิติอ้างอิงจาก Infographic โดย PointVisible ซึ่งเปรียบเทียบการสร้างเนื้อหาระหว่างนักการตลาด B2B และ B2C อย่างละเอียด เช่น การสร้างเนื้อหา, การใช้เนื้อหา, การกระจายเนื้อหา, งบประมาณ, เมตริก และอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าจะช่วยให้คุณมองภาพของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น

B2B

 • 91% ใช้การตลาดเนื้อหา
 • ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่า พวกเขามีนักการตลาด/ทีมนักการตลาดเนื้อหาเพียงหนึ่งหรือสองสามคนที่ดูแลงานการตลาดทั้งหมดขององค์กร
 • ผู้ตอบแบบสอบถามที่บอกว่าพวกเขามุ่งเน้นในการใช้การตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างผู้ชมมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • 37% มี Content Marketing Strategy และการบันทึกเป็นเอกสาร
 • 38% มี Content Marketing Strategy แต่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสาร
 • 19% ไม่มี Content Marketing Strategy แต่มีแผนที่จะทำภายใน 12 เดือน
 • 6% ไม่มี Content Marketing Strategy และไม่มีแผนทำภายใน 12 เดือน
 • 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีกลยุทธ์ วางแผนที่จะพัฒนากลยุทธ์ภายใน 12 เดือน
 • 3 อันดับแรกของรูปแบบที่ใช้ในการกระจายเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดเนื้อหา คือ Email 74%, Blogs 45%, Social Media Platforms 40%
 • ความมุ่งมั่นในการทำการตลาดเนื้อหาขององค์กร B2B: 20% มุ่งมั่นอย่างมาก, 36% มุ่งมั่นมาก, 36% ค่อนข้างมุ่งมั่น, 6% ไม่มุ่งมั่นมาก และ 1% ไม่มีความมุ่งมั่นเลย
 • การใช้จ่ายด้านการตลาดเนื้อหาในช่วง 12 เดือนข้างหน้า: 46% ไม่เปลี่ยนแปลง, 38% เพิ่มงบประมาณ, 13% ไม่แน่ใจ, 3% ลดงบประมาณ
 • อัตราเฉลี่ยของงบประมาณการตลาดทั้งหมดที่ใช้สำหรับการตลาดเนื้อหาคือ 26% อย่างไรก็ตามการตลาดเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใช้งบประมาณการตลาดที่ 40% และที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดใช้งบประมาณที่ 14%
 • การวัดผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ของการตลาดเนื้อหา: 47% ไม่มีการวัดผล, 36% มีการวัดผล, 18% ไม่แน่ใจ

Ad_Freshdesk_WorkTogether(728x90)

B2C

 • 86% ใช้การตลาดเนื้อหา
 • 60% ของนักการตลาดเนื้อหา B2C บอกว่าองค์กรของพวกเขามุ่งมั่นอย่างมาก/มากในการทำการตลาดเนื้อหา
 • มีเพียง 38% ของนักการตลาดทำการบันทึก Content Marketing Strategy เป็นเอกสาร
 • ความมุ่งมั่นขององค์กร B2C ในการทำการตลาดเนื้อหา: 18% มุ่งมั่นอย่างมาก, 42% มุ่งมั่นมาก, 31% ค่อนข้างมุ่งมั่น, 8% ไม่มุ่งมั่นมาก, 1% ไม่มีความมุ่งมั่นเลย
 • นักการตลาด B2C ที่ทำการบันทึก Content Marketing Strategy เป็นเอกสารได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้บันทึกเป็นเอกสาร
 • 49% outsource การสร้างเนื้อหา เช่น การเขียน, การออกแบบ, การผลิตวิดีโอ
 • 38% มี Content Marketing Strategy และการบันทึกเป็นเอกสาร
 • 36% มี Content Marketing Strategy แต่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสาร
 • 20% ไม่มี Content Marketing Strategy แต่มีแผนที่จะทำภายใน 12 เดือน
 • 6% ไม่มี Content Marketing Strategy และไม่มีแผนทำภายใน 12 เดือน
 • 3 ประเภทแรกที่ใช้ในการกระจายเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดเนื้อหา คือ 71% ภาพประกอบ/รูปภาพ, 45% วิดีโอ, และ 29% โซเชียลมีเดียโพสต์ (ไม่รวมวิดีโอ)
 • การใช้จ่ายด้านการตลาดเนื้อหาในช่วง 12 เดือนข้างหน้า: 46% ไม่เปลี่ยนแปลง, 37% เพิ่มงบประมาณ, 14% ไม่แน่ใจ, 4% ลดงบประมาณ
 • การวัดผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ของการตลาดเนื้อหา: 43% ไม่มีการวัดผล, 34% มีการวัดผล, 23% ไม่แน่ใจ

180205-infographic-content-marketing-trends-small

วางแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาควรพิจารณาอะไรบ้าง?

หากคุณได้อ่านบทความก่อนหน้าคงทราบว่าเนื้อหามีหลากหลายประเภท และการเผยแพร่เนื้อหาควรเผยแพร่ที่ไหนและเวลาไหนจึงจะเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เนื้อหาแต่ละชิ้นควรวางกลยุทธ์การตลาด หากเนื้่อหาที่ผลิตไม่มีการวางกลยุทธ์ที่ดีก็เท่ากับคุณเสียเวลาเปล่าและเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น ก่อนสร้างเนื้อหาคุณจึงควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้

1.พิจารณาถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจ
สิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในแง่ของเป้าหมายทางธุรกิจและวัตถุประสงค์?

2. พิจารณาการสำรวจคู่แข่งขัน
สำรวจเนื้อหาที่ได้รับการมีส่วนร่วมที่ดีของคู่แข่งของคุณ พิจารณาว่าอะไรคือความสำเร็จของเขา และอะไรคือข้อผิดพลาดของเขา  และคุณสามารถนำข้อดีของเขามาสร้างความแตกต่างได้อย่างไร?

3. พิจารณาการสำรวจเนื้อหา
สำรวจผลลัพธ์จากการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ, แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเผยแพร่, และกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาในครั้งต่อไป

4. พิจารณา personas ของผู้ซื้อ
พิจารณาว่าลูกค้าที่มีศักยภาพหรือลูกค้ารายเดิมประเภทใดที่คุณต้องการเข้าถึง อะไรคือความสนใจและความเจ็บปวดของพวกเขา? พัฒนาข้อมูลของแบบจำลองผู้ซื้อในแต่ละประเภทเพื่อใช้ในการสร้างเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อเหล่านี้

5. พิจารณาปัญหาและโอกาส
คุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อเอาชนะความท้าทาย พิจารณาว่าปัญหาคืออะไร เช่น การขาดบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ทรัพยากรไม่เพียงพอ คุณภาพไม่สม่ำเสมอ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการขาดความร่วมมือที่ดี เป็นต้น

6. พิจารณาการเล่าเรื่องแบรนด์
การเล่าเรื่องแบรนด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับผู้ชมของคุณ สร้างเรื่องราวที่น่าจดจำและมีคุณค่าของแบรนด์เพื่อทำให้เขาจดจำและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพวกขา

7. พิจารณาแผนการเผยแพร่เนื้่อหา
คุณจะเผยแพร่เนื้อหาที่ไหน เวลาใดที่จะสามารถเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายได้ดีที่สุด ช่องทางโซเชียลมีเดียหรือสื่อโฆษณาอื่นๆ

8. พิจารณาผลลัพธ์และการประเมินผล
พิจารณาความสำเร็จและข้อผิดพลาดของเนื้อหา ผลสำเร็จของคุณคืออะไร? ผลลัพธ์ที่ได้ เช่น จำนวนการชอบ, ความคิดเห็น, จำนวนผู้ติดตาม, จำนวนผู้คลิกเข้าชมหน้าเว็บ เป็นต้น ประเมินผลลัพธ์ที่ได้และข้อผิดพลาดที่เกิดพร้อมจดบันทึกเพื่อนำไปปรับปรุงในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา (Content Marketing Strategy) เพื่อสร้างการเติบโตและความสำเร็จให้ธุรกิจในครั้งต่อไป

bloghands-logo

แนวโน้มการตลาดเนื้อหาในปี 2018

เทคโนโลยีและโซเซียลมีเดียจะมีผลต่อการตลาดเนื้อหาอย่างมากในปี 2018 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูล, พฤติกรรมผู้บริโภค, Voice Search, VR, AR, Live video, หรือ Marketing Automation ในปีนี้เราน่าจะเห็นการเข่งขันสร้างเนื้อหาต้นฉบับที่มีคุณค่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียกันมากขึ้น

Content Marketing Institute ได้รวบรวมการคาดการณ์ของ 60 ผู้เชี่ยวชาญการตลาดเนื้อหาไว้อย่างน่าสนใจ ลองไปดูบางส่วนกันว่ากูรูเหล่านี้เขาคาดการณ์แนวโน้มการตลาดเนื้อหาปี 2018 ไว้อย่างไรบ้างค่ะ?

“Facebook จะกลายเป็นการเล่นหลักในวิดีโอ และธุรกิจอื่น ๆ จะหันมาใช้มัน Facebook จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ YouTube ในปี 2017 Facebook ได้เริ่มเปิดตัว Facebook Watch สำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ได้รับคัดเลือก (ตัวเลือก TV-like ใน Facebook) ในปี 2018 เราจะเห็นว่าโปรแกรมนี้ขยายไปสู่ทุกคนและ pages ใน Facebook นอกจากนี้เรายังมีแนวโน้มจะเห็น Facebook จะเปิดตัวคุณลักษณะใหม่ ๆ สำหรับผู้สร้างวิดีโอ/ธุรกิจที่ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นในการแสดงและค้นพบด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดรับสิทธิพิเศษ Facebook ฟีดข่าวสำหรับวิดีโอพื้นเมืองเดิม, ข้อเสนอส่วนแบ่งรายได้อย่างใจกว้าง และการเปิดตัวแอปวิดีโอเฉพาะในที่สุด นอกจากนี้เรายังอาจเห็น Facebook เจรจาข้อตกลงทางโทรทัศน์แบบดั้งเดิมหรือแม้แต่เริ่มต้นเครือข่ายเคเบิลทีวีของตัวเอง หากคุณเป็นผู้สร้างวิดีโอให้เฝ้าดูพื้นที่นี้อย่างใกล้ชิด!”

MICHAEL STELZNER
Founder and CEO
Social Media Examiner

Ad_Freshsales_Fish(728x90)

“ฉันคาดหวังว่าในปี 2018 จะนำไปสู่การนำเนื้อหาที่ดีขึ้นต่อสายตาและหูของเรา แทนที่จะเป็นเพียงแค่นำเสนอเนื้อหามากขึ้น เมื่อตลาดเนื้อหาเติบโตมากขึ้นแบรนด์, เอเจนซี่ และผู้เผยแพร่จะพยายามมากขึ้นในการสร้างเนื้อหาที่มีความแตกต่าง, โดดเด่น, และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้อ่าน สิ่งนี้จะต้องการเน้นการเขียนที่ดีมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น เฉพาะบุคคลมากขึ้น และแม้แต่เร้าใจมากขึ้นในบางกรณีเพื่อช่วยสร้างผู้ชมที่ภักดี”

STEPHANIE STAHL
General Manager
Content Marketing Institute

SalesHandy Banner 3

“ในปี 2017 ได้มีการหลอกลวง เรื่องอื้อฉาวและปัญหาด้านความปลอดภัยออนไลน์ที่น่าสนใจบางเรื่องปรากฏขึ้น (เช่นการละเมิดของ Equifax, ข้อกล่าวหาการโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการแทรกแซงการเลือกตั้ง, ข่าวปลอม … ) และด้วยกฎหมายความเป็นส่วนตัว GDPR ของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในไม่ช้า ในปี 2018 น่าจะทำให้เกิดการขัดจังหวะอย่างมากเกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ชมได้ คาดว่าผู้บริโภคจะไม่เต็มใจที่จะทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยปราศจากความเข้าใจที่แน่ชัดว่า จะทำกับมันอย่างไร เมื่อไหร่และที่ไหนที่จะมันจะถูกใช้ และมันจะถูกรักษาให้ปลอดภัยได้อย่างไร ซึ่งหมายความว่านักการตลาดจะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดจนให้ประสบการณ์ด้านเนื้อหาที่ผู้บริโภคจะพิจารณาถึงความเป็นจริงที่เหมาะสม เชื่อถือได้และมีคุณค่า

JODI HARRIS
Consulting Director, Editorial Content and Curation
Content Marketing Institute

Ad_BrigeTheGap(970X250)

“ความไวรัลและการเข้าถึงจะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญน้อยลงและนักการตลาดจะมุ่งเน้นไปที่การแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ AI ในที่สุดจะนำไปสู่การล่มสลายของแนวโน้มล่าสุดของพนักงานขายที่สัญญาจะเจาะทางของคุณไปสู่ยอดเป็นล้านของการวิว, ความคิดเห็น, และไลค์ การตลาดเนื้อหาจะไม่ใช่เกมส์ของปริมาณและตัวเลขที่โป่งพองแต่จะแทนที่ด้วยการส่งเสริมความเอาใจใส่, ความเกี่ยวข้อง, และความพิเศษเฉพาะตัว

JASON MILLER
Global Content Marketing Leader
LinkedIn

Good Audience logo

โดยสรุปแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหามองว่าในปี 2018 นี้ ตลาดเนื้อหาจะเน้นการสร้างความแตกต่างเฉพาะตัวของแบรนด์ที่นำเสนอเนื้อหาต้นฉบับที่เน้นความสร้างสรรค์และความน่าเชื่อถือของเนื้อหา โดยสร้างเนื้อหาและใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การนำเสนอเนื้่อหาจะมีความทันสมัยมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอัลกอริธึม อย่างเช่น การค้นหาด้วยเสียง, การนำเสนอเนื้อหาไลฟ์วิดีโอ, การสร้างมิติของเนื้อหาที่มีความชัดเจนและเชื่อถือได้ เป็นต้น แบรนด์ใหญ่ ๆ หลายเจ้าจะมีการใช้ Influencers มากขึ้น, มีการโฆษณาเนื้อหามากขึ้น, และมีการใช้เครื่องมือ Automation มากขึ้น

ก่อนปิดหน้านี้

กลยุทธ์การตลาดเนื้อหา (Cotent Marketing Strategy) จะไม่เกิดผลใด ๆ หากแคมเปญนั้นไม่มีความสร้างสรรค์และไม่ให้ประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ชม ความท้าทายของการตลาดเนื้อหา คือ การใช้ทุกวิธีที่สามารถนำมาซึ่งผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี หรือเครื่องมืออัตโนมัติที่จะช่วยให้ชีิวิตของเราง่ายขึ้น

การตลาดเนื้อหาต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นผู้ชมเป้าหมายมากกว่าแบรนด์ และข้อมูลสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ชมเป้าหมายและสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากแบรนด์ได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเนื้อหาที่ทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น สำหรับแบรนด์มันหมายถึงเวลาที่ใช้ในการตลาดเนื้อหาจะมีความหมายมากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การสร้างเนื้อหาที่ให้ประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ชมและช่วยให้แคมเปญบรรลุเป้าหมายมีเทคนิคอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามตอนต่อไปค่ะ

อ่านย้อนหลัง

Content Marketing 101: การตลาดเนื้อหาสร้างรายได้ให้ธุรกิจจริงหรือ
ตอนที่ 1 ทำไมต้องเผยแพร่เนื้อหา
ตอนที่ 2 สร้างเนื้อหาที่ผลักดัน SEO ให้โดน

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.