2019 Colour Trends: สีไหนมาแรงสุดในปี 2019

สีเป็นพลังที่ขับเคลื่อนโลกแห่งภาพ นอกจากนี้มันยังสื่อถึงบุคลิกของผู้นำเสนอ สีจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ ความชื่นชอบ และผลักดันโลกแห่งภาพที่เรามองเห็นโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วสีมีส่วนในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความชื่นชอบได้เป็นอย่างมากทีเดียว

สายตาของเรามีการพัฒนาไปตามกาลเวลา ดังนั้นการเลือกสีที่เหมาะสมกับยุคสมัยและความชอบทางสายตาจะช่วยให้สิ่งที่คุณนำเสนอต่อผู้ชมได้ผลตอบรับที่ดี ธุรกิจหรือนักโฆษณาหรือนักการตลาดจึงควรเลือกใช้สีที่ทันสมัยและสื่อความหมายของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวโน้มสีที่มาแรงในปี 2019

การศึกษาล่าสุดโดย Shutterstock ได้ระบุแนวโน้มสีที่จะผลักดันโลกแห่งภาพของเราในปี 2019 ได้แก่

1. UFO Green (#7FFF00)

2. Plastic Pink (#FF1493)

3. Proton Purple (#8A2BE2)

สีทั้งสามข้างต้นนี้เป็นสียอดนิยมและมีการค้นหาภาพของสีเหล่านี้มากที่สุดใน Shutterstock นอกจากนี้สีทั้งสามนี้ยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สียอดนิยมในแต่ละประเทศ

ผู้คนแต่ละประเทศมีความชื่นชอบเฉดสีที่แตกต่างกัน การที่เรารู้สีที่คนในประเทศนั้นชื่นชอบจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแนวทางในการโปรโมทสินค้าหรือทำโฆษณา ทำภาพ Visual หรือสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะสีจะช่วยผลักดันความสนใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น

Shutterstock ได้จำแนกสียอดนิยมของแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยไว้ในภาพ Infographic ที่จะช่วยให้คุณยิงโฆษณาหรือสร้างสื่อทางการตลาดเพื่อเผยแพร่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ตรงตามความชื่นชอบของผู้คนท้องถิ่น อย่างเช่น ประเทศออสเตรเลีย – สีน้ำเงิน, ประเทศนอร์เวย์ – สีขาว, ประเทศไทย – สีม่วงเข้ม เป็นต้น

Image source: Shutterstock

ก่อนปิดหน้านี้

จิตวิทยาของสีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด ไม่ว่าคุณจะสร้างแบรนด์หรือสื่อสารกับผู้ชมด้วยภาพผลกระทบของสีในการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้ออย่างมาก นักวิจัยพบว่า 90% ของการตัดสินอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับสีเพียงอย่างเดียว

สีเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบโลโก้ธุรกิจดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สีที่สื่อความหมายถึงธุรกิจของคุณในแบบที่ดีที่สุดนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.