5 ข้อแตกต่าง Social Media Manager และ Community Manager

หลายคนเริ่มสับสนระหว่างความหมายและหน้าที่หลักของผู้จัดการสื่อสังคม (Social Media Manager) และ ผู้จัดการชุมชน (Community Manager) สำหรับบริษัทขนาดเล็กอาจไม่ได้แยกตำแหน่งหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งนี้อย่างชัดเจนเพราะด้วยขนาดของธุรกิจและงานประจำวันที่มีปริมาณยังไม่มากนักก็สามารถจ้างคนเพียงหนึ่งคนทำงานทั้งหมดได้ แต่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีปริมาณงานประจำวันมากอาจจำเป็นต้องแยกตำแหน่งและหน้าที่กันอย่างชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพของงาน

หน้าที่หลักของ SMM และ CM

SMM หรือ ผู้จัดการสื่อสังคม มีหน้าที่หลักในการเป็นแบรนด์ในโซเชียลมีเดีย วางกลยุทธ์การดำเนินการจากทุกมุมมอง เช่น สร้าง ดูแลและกำหนดเวลาเนื้อหาในฐานะแบรนด์, กำหนดและจัดการแคมเปญรวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผล, โต้ตอบบทสนทนาระหว่างผู้ชมในฐานะแบรนด์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เช่น ตอบคำถามและความคิดเห็นในฐานะแบรนด์

CM หรือ ผู้จัดการชุมชน มีหน้าที่หลักในการเป็นตัวแทนและสนับสนุนแบรนด์ในเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ด้วยการใช้เสียงของตัวเองในการสร้างชุมชนที่ภักดีต่อแบรนด์ โดยอาจใช้บัญชีโซเชียลส่วนตัวหรือใช้บัญชีโซเชียลของแบรนด์ก็ได้ งานของ CM จะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก เชื่อมต่อกับผู้ติดตามหรือแฟนเพจ กระตุ้นการสนทนาทำให้ลูกค้ารู้สึกมีคุณค่าและเผยแพร่การรับรู้แบรนด์

5 ข้อแตกต่างระหว่าง Social Media Manager และ Community Manager

หน้าที่หลักของทั้งสองตำแหน่งงานดูเหมือนคล้ายกันแต่ในความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติงานในแต่ละวันมีความแตกต่างกันมาก Social Media Manager ทำหน้าที่เสมือนแบรนด์จริงในขณะที่ Community Manager จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ที่พวกเขากำลังโปรโมท

อ้างอิงจาก Sprout Social หน้าที่ในแต่ละวันตามสัดส่วนของงานสำหรับ Socail Media Manager และ Community Manager มีความแตกต่างกัน 5 ข้อดังนี้

Social Media Manager

1. การฟังและการสนทนา 35%

2. กลยุทธ์การค้นคว้าและวางแผน 25%

3. การสร้างและดูแลเนื้อหา 20%

4. การทำงานร่วมกันเป็นทีม 10%

5. การวิเคราะห์ 10%

Community Manager

1. สนทนากับผู้สนับสนุนและคนในชุมชน 40%

2. วางกลยุทธ์ในการขยายชุมชนและเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ ๆ 20%

3. สร้างการมองเห็นและความน่าเชื่อถือในฐานะตัวแทนของแบรนด์ 20%

4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในทีมต่าง ๆ ที่สำนักงาน 10%

5. วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานมากที่สุด 10%

ก่อนปิดหน้านี้

ไม่ว่าคุณจะสนใจงานตำแหน่ง Social Media Manager หรือ Community Manager สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีลูกค้าใหม่ ๆ มากขึ้น และมียอดขายมากขึ้น เคล็ดลับต่อไปนี้น่าจะช่วยให้ไอเดียในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจไม่ว่าคุณจะทำงานตำแหน่งใด

  1. วางแผนล่วงหน้า
  2. ทักษะการสื่อสารสำคัญ
  3. ปลูกฝังบุคลิกภาพของแบรนด์
  4. กำหนดเป้าหมายและติดตามผล
  5. สร้างบทสนทนาและชวนกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วม
  6. เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล
  7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
  8. สร้างความภักดีต่อแบรนด์
  9. มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.